HA คืออะไร

HA คืออะไร?

HA (hospital accreditation) คือ กระบวนการพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งใช้การรับรองโรงพยาบาลเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการพัฒนา การรับรองดังกล่าวจะพิจารณาว่าโรงพยาบาลมีการจัดระบบงานที่ดีให้บริการที่มีคุณภาพ และปลอดภัย รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบวัดผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ และการดูแลผู้ป่วยทั้งนี้โดยอาศัยมาตรฐานโรงพยาบาล HA เป็นเกณฑ์ในการประเมิน

แนวคิดเรื่องการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลนั้นมีจุดเริ่มต้นจากอเมริกาเมื่อ 50 ปีที่แล้ว และขยายไปสู่ประเทศต่างๆ จนในปัจจุบันมีกว่า 70 ประเทศที่ใช้ระบบนี้เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยในแต่ละประเทศอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่อยู่บนแนวคิด และหลักการเดียวกัน และมีเป้าหมายเพื่อคุณภาพ และความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยเช่นเดียวกัน 

ในส่วนของประเทศไทยนั้นการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้เริ่มจากการจัดทำมาตรฐานโรงพยาบาลของแพทยสภาเมื่อสิบกว่าปีก่อน และพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นลำดับมีการศึกษาประสบการณ์ และเนื้อหามาตรฐานในประเทศต่างๆ จนเกิดมาตรฐานโรงพยาบาล และกระบวนการ HA ขึ้น มีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ศึกษา พัฒนา ถ่ายทอดความรู้ ประเมิน และให้การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล HA แก่โรงพยาบาลไทยทั้งภาครัฐ และเอกชน


HA กับคุณ

ในปัจจุบันเมื่อคุณต้องใช้บริการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งหลายคนคงไม่ทราบว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญในการคัดเลือกคุณภาพ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลเครือข่ายไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพไปพร้อมๆ กัน ซึ่งโครงการเพื่อนคุณภาพนี้ มุ่งเน้นการสร้างความรู้เพื่อมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่โรงพยาบาล 
และรวมไปถึงแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การปฏิบัติงาน และการดูแลทางด้านจริยธรรมเพื่อให้คุณได้รับการรักษาที่ถูกต้องปลอดภัย และได้รับการปฏิบัติที่ดีจากผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด คุณจะมั่นใจได้มากขึ้น เมื่อเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน HA เพราะเป็นโรงพยาบาลที่ 

  • มีระบบที่รัดกุมในการป้องกันความผิดพลาดในการรักษามากขึ้น ผู้ป่วยจะพบกับความเสี่ยงน้อยที่สุด
  • มีระบบตรวจสอบดูแลมาตรฐาน และจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
  • ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง ด้วยความเอื้ออาทรด้วยความเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้ป่วย

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>